Despre Azimutaltopo

• Vã stãm la dispoziţie în vederea soluţionãrii tuturor problemelor dumneavoastrã legate de cadastru şi topografie, atât prin efectuarea mãsurãtorilor cât şi a documentaţiilor necesare, la standarde înalte de profesionalism, promptitudine şi costuri convenabile.

• Serviciile sunt oferite de ingineri geodezi cu experienţã în domeniu, utilizând aparaturã de calitate ( Staţie Totalã Leica TCR 407 şi Sistem GPS Stonex S9 III N ) care conferã un grad ridicat de acurateţe în determinarea poziţiei punctelor mãsurate.

• Mãsurãtorile topografice şi documentaţiile cadastrale sunt executate în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând normele şi regulamentele emise de Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.