Servicii prestate de azimutaltopo


Mãsurãtori topografice şi întocmire documentaţii cadastrale pentru :


1) întabulare terenuri în CF (Cartea Funciarã)
2) întabulare construcţii (case de locuit, extinderi, anexe, garaje, hale, apartamente...) în CF
3) dezmembrãri (parcelãri) şi alipiri (comasãri) de terenuri
4) obţinere Autorizaţie de Construire (plan topografic de situaţie)
5) actualizare/rectificare cadastru (modificare limitã de proprietate sau a suprafeţei imobilului)
6) relevee construcţii + apartamentãri, reapartamentãri, actualizare date U.I. (unitate individualã) şi dezlipire U.I.
7) avizarea planului topografic pentru Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal şi Plan Urbanistic de Detaliu (PUG, PUZ şi PUD)
8) scoaterea definitivã din circuitul agricol a terenurilor intravilane sau extravilane
9) proiecte de infrastructurã (drumuri, canalizãri, reţele de gaz...)
10) trasãri (înţãruşãri) de limite de proprietate (terenuri şi construcţii)